Absoluta > Portero

Diego López

Portero · Milan

Paradela, Lugo · 03-11-1981

Clubes

Palmarés

Partidos